Araştırmalar Güncel

2018 Global 100 Sürdürülebilirlik Endeksinde Hangi Şirketler Yer Aldı?

2018 Global 100 Sürdürülebilirlik Endeksinde Hangi Şirketler Yer aldı?

Corporate Knights, dünyanın en sürdürülebilir şirketlerinin yer aldığı 14 yıllık Global 100 listesini yayınladı. Global 100 listesi, 22 ülkeden ve ekonominin tüm sektörlerini kapsayan 5994 halka açık şirketten oluşan bir havuzdan seçildi. Her bir şirket, sektördeki diğer sirketler arasından halka açık bilgilerin kullanıldığı ve 17 grup çevresel, sosyal ve yönetişim göstergelerine göre değerlendirildi.

Fransız çokuluslu yazılım şirketi Dassault Systèmes, 2018 yılının en iyi şirketiydi. Şirketin dijital teknolojileri, işletmelerin ve hükümetlerin, atıkları azaltmalarına, yenilenebilir enerjileri benimsemelerine ve daha akıllı şehirler oluşturmasına yardımcı oluyor. 2017 yılında 11.sırada olan Dassault’un, yönetim kurulunda kadın temsiliyetinin yüksekliği (11 yönetim kurulu üyesinin altısı kadın), CEO ve ortalama işçiler arasında göreceli olarak farkın daha düşük olması (30:1) ve topluma güçlü bir finanasal katkı sağlayan yapısı şirketin 10 sıra birden yükselmesine neden oldu.

Yeni yatırımlarının % 90’ından fazlasını yenilenebilir enerji ve biyo-temelli malzemelere yönlendirmeye başlayan ve gelecek 5 yılda gelirlerinin yarısını temiz kaynaklardan elde edeceğini açıklayan Finlandiya’lı yakıt üretim ve pazarlama şirketi Neste Oil listenin ikinci sırasında yer alıyor.. Listenin üçüncüsü, otomobil üreticilerine karbon emisyonlarını azaltma konusunda yardımcı olan Fransız şirketi olan Valeo‘yu, Belçikalı ilaç şirketi UCB ve Finlandiya inşaat ve mühendislik firması Outotec takip etti.

Listede Siemens 9. sırada yer alırken, Sanofi 22. sırada, Schnedier Electric 45. sırada, Nestle 50. sırada, H&M 57. sırada, Lenova 72. sırada, Loreal ise 84. sırada yer aldı.

2018 Global 10 Sürdürülebilirlik Endeksinde Hangi Şirketler Yer aldı?

Global 100 sürdürülebilir şirket, ortalama yüzde 27 daha fazla vergi öderken, üç kat daha fazla üst düzey kadın yöneticiye sahip ve global rakiplerine göre altı kat daha temiz gelir elde etmiştir.

Seçilen şirketler, toplum için üstün değer sağlama ile güçlü mali performans arasındaki güçlü bir ilişki olduğunu da göstermektedir. Ayrıca listede yer alan şirketlerin ömrü de daha uzundur.

Sonuçlar göstermekte ki toplumsal ihtiyaçları karşılama konusunda çalışan şirketlerin mali göstergeleri de iyi olmaktadır.

Liste ülke bazında incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri, aralarında Cisco, Autodesk, HP, Intel, Merck, Johnson & Johnson gibi şirketlerin yer aldığı 18 şirket ile lider ülke oldu. Fransa ise Dassault, Valoe, Sanofi, Schneider Electric, Loreal gibi firmalarının aralarında olduğu 15 şirket ile ikinci ülke konumunda. Pearson, Asra Zenica, GSK, Diageo gibi 10 şirket ile İngiltere ise üçüncü oldu. Amerika, Fransa ve İngiltere‘nin ardından ise sırasıyla Brezilya, Finlandiya ve İsveç izledi. Listede Türkiye’den herhangi bir şirket yer almamıştır.

Bu yıl araştırma metodolojisine iki önemli yenilik yapıldı. Öncelikle, anahtar performans göstergelerinden her biri ilgili endüstrinin göreli katkısını yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır. Örneğin, vergi göstergesi, vergilerin kârdan büyük bir paya sahip olduğu bankacılık gibi sektörlerde daha ağırlıklı olup buna karşın karbon göstergesi ise enerji endüstrisinde daha ağırlıklı alınmıştır. Önceki yıllarda ise tüm göstergeler endüstri bağımsız olarak eşit şekilde ağırlıklandırılmıştı.

Global 100 araştırmasının ikinci yeniliği ise şirket ürün ve hizmetlerinin çevre üzerindeki olumlu etkilerini yansıtan “Temiz Gelir – Clean Revenue” göstergesinin eklenmesi.

Temiz gelir hesaplanması şirketlerin ticari sağlığı ile birlikte sürdürülebilirliğine de önemli katkı sağlayan itici bir güç olarak belirtiliyor.

Gelecek yıllarda aralarında Türk şirketlerini de görmeyi arzu ettiğimiz Corporate Knights, Global 100 listesi şirketler için önemli bir motivasyon aracı olarak görülmektedir.