Kategori - Araştırmalar

Dünya Nüfusunun Neredeyse Tamamı Kirli Hava Soluyor

Son yüzyılda hızla artan dünya nüfusu pek çok sorunu beraberinde getirmeye devam ediyor. Health Effect Instute tarafından hazırlanan State of Global Air 2018 raporunda 7 milyardan fazla insanın sağlıksız hava koşullarına maruz...

Küresel Isınma İklimsel Göç Hareketlerini Tetikliyor

Dünya Bankası raporlarına göre küresel ısınma büyük bir iklimsel iç göçün tetikleyicisi olabilir. Dünyanın yoğun nüfuslu bölgelerinde yaşayan 140 milyonun üzerinde insan iklimsel iç göç hareketiyle ülke sınırları içinde yer...

Milenyum Kuşağı Yaptığı İşte Anlam Arıyor

Best Workplaces for Millennials araştırmasına göre, yaptığı işte anlam bulamayan Y nesli çalışanlarının sadece yüzde 29’u verimli olabiliyor. Araştırma bulguları, bu kuşağın iş değiştirme olasılığının diğer nesillere göre 3 kat...

2018 Yerli Enerjinin Konuşulacağı Bir Yıl Olacak

KPMG Türkiye, Enerji Sektörel Bakış 2018 raporunu hazırladı. 2017 yılının değerlendirildiği raporda sektöre ilişkin 2018 yılına ait beklentilere yer veriliyor. Rapora göre 2018, Türkiye’nin yerli enerjiyi konuşacağı bir yıl...