Araştırmalar Güncel

Dünya Nüfusunun Neredeyse Tamamı Kirli Hava Soluyor

Dünya Nüfusunun Neredeyse Tamamı Kirli Hava Soluyor

Son yüzyılda hızla artan dünya nüfusu pek çok sorunu beraberinde getirmeye devam ediyor. Health Effect Instute tarafından hazırlanan State of Global Air 2018 raporunda 7 milyardan fazla insanın sağlıksız hava koşullarına maruz kaldığı belirtildi.

Nüfus ve kentleşme arasındaki kontrolsüz artış oranı günümüzde çevre kirliliği problemini en üst seviyeye taşıdı. Kirliliğin dünyada yaşayan tüm canlılar ve bizzat doğa üzerindeki olumsuz etkileri gün geçtikçe daha görünür bir hal aldı. Düşük hava kalitesine bağlı olarak yaşamını yitiren insanların sayısı 1990 yılından bu yana yüzde 20’lik artış gösterdi. 2016 yılında hava kirliliği yüzünden yaklaşık 6,1 milyar insan yaşamını yitirdi. Günümüzde hava kirliliği dünyada 4. en yüksek ölüm nedeni olarak insanların hayatını tehdit ediyor.

State of Global Air 2018 raporu dünya genelinde hava kirliliğinin etkisinin değerlendirmek için hazırlandı. Rapor, uydu verileriyle ilişkilendirilen yeni bir teknoloji kullanılarak tamamlandı. Bölgeden bölgeye hatta şehirden şehire farklılık gösterebilen hava kirliliği çeşitli zararlı parçacık ve gazlar sebebiyle oluşuyor. Raporda kirlilik seviyelerinin baş göstergesi olarak ince parçacıklı madde (particulate matter) ölçüsü kullanıldı.

Asya bölgesi risk altında

Tahminlere göre tüm nüfusun %95’i Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından belirlenen sağlıklı hava kriterlerinin altında yaşıyor. Bu problem özellikle Asya bölgesindeki Çin, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkeler için büyük bir risk oluşturuyor. Nüfusun oldukça yoğun ve dengesiz bir biçimde dağıldığı Çin ve Hindistan ise dikkatle mercek altına alınıyor. Çünkü hava kirliliği nedeniyle yaşanan küresel can kayıplarının yarısından fazlası bu bölgede gerçekleşiyor.

Ulaşımda yaygın yakıt kaynakları, sanayi üretiminde yetersiz filtreleme gibi konular özellikle gelişmekte olan ülkelerde açık hava kirliliğine yol açıyor. Felç, akciğer kanseri ve diğer kronik akciğer rahatsızlıkları riskini arttıran hava kirliliğine kırsal bölgelerde yaşayan insanların da dikkat etmesi gerektiği söyleniyor. 2016 yılı derilerine göre evlerinde kömür veya biyokütle gibi katı yakıtların yakılması ya da ısıtılması sonucunda 2,6 milyar insanın da kapalı hava kirliliğine maruz kaldığı raporda bildiriliyor.

Güncel veriler bir kez daha gösteriyor ki hava kirliliği ve onu meydana getiren faaliyetlerin önemle yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Gün geçtikçe artan kirlilik karşısında doğayı ve içinde yaşayan tüm canlıları koruyabilmek için küresel ölçekte etkili düzenlemeler yapmak kaçınılmaz hale geldi.