Etkinlikler Güncel

İyi Yaşam İnisiyatifine Kimya Desteği

Sustainable Brands Platformu’nun ‘İyi Yaşam’ inisiyatifi kapsamında düzenlediği İyi Kimya çalıştayı, 20 Şubat Salı günü Fairmont Quasar İstanbul’da, BASF’nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Sustainable Brands Platformu’nun ‘İyi Yaşam’ inisiyatifi kapsamında düzenlediği İyi Kimya çalıştayı, 20 Şubat Salı günü Fairmont Quasar İstanbul’da, BASF’nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Farklı kuruluşlardan sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen İyi Kimya çalıştayında tüketicilerin iyi yaşam ile ilgili beklentileri, kimya sektöründe başarı ve normlar, yenilikler, trendler ve alınacak aksiyonlar gibi konular ele alındı.

Sustainable Brands Platformu’nun İyi Yaşam inisiyatifi kapsamında düzenlediği, markaların İyi Yaşam’ın değişen vizyonunu karşılamak üzere ürün, hizmet ve servislerini nasıl “yeniden tanımlayacaklarını” keşfedebilecekleri İyi Kimya Çalıştay’ı BASF’nin desteği ile gerçekleşti.

Kimya sektörünün İyi Yaşam’a olan katkısının artırılması yönünde, markaya en çok fırsatı sunan yenilikçi fikirlerin ve iletişim modellerinin, bu değişimi daha ileri taşımak üzere izlenebilecek yeni yolların keşfedilmesi amacı ile gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, tüketicinin iyi yaşam ile ilgili beklentileri, iyi yaşam tanımında kimya sektörünün yeri, hedeflenen iyi yaşam ile sektörün mevcut durumu arasındaki boşluklar, kimya sektöründeki umut verici yenilikçi fikirler ve tasarım ilkeleri gibi konular ile ilgili sorulara yanıtlar arandı. Çalıştayda elde edilen çıkarımlar, Sustainable Brands Platformu tarafından bir rapor halinde yayınlanacak.

Kurulduğundan bu yana, 150 yılı aşkın bir süredir doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir iş yapış şeklini şirket işleyişinin merkezine yerleştiren BASF, “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz.” misyonu doğrultusunda yaşanabilir bir gelecek için dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu hedefi müşterileri ve toplum için kimya yaratırken, mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak ve sorumlu bir üretim yaparak gerçekleştiriyor. Üretim faaliyetleri kapsamında sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak belirleyen BASF, aynı zamanda kimya sektörünü de bu alanda geliştirmek adına çalışmalarda bulunuyor.