Araştırmalar Güncel

Küresel Isınma İklimsel Göç Hareketlerini Tetikliyor

Küresel Isınma İklimsel Göç Hareketlerini Tetikliyor

Dünya Bankası raporlarına göre küresel ısınma büyük bir iklimsel iç göçün tetikleyicisi olabilir. Dünyanın yoğun nüfuslu bölgelerinde yaşayan 140 milyonun üzerinde insan iklimsel iç göç hareketiyle ülke sınırları içinde yer değiştirebilir.

İklim değişikliği etkileri ve iç göç arasındaki bağlantıyı incelemek üzere dünyadaki ilk ve en kapsamlı rapor “Groundswell – Preparing for Internal Climate Migration” hazırlandı. Rapor, gelişmekte olan Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika bölgelerini göç konusunda uyardı. Dünya Bankası, bu üç bölge için küresel ısınmanın etkilerine karşı acil olarak ulusal ve uluslararası seviyede önlemler alınması gerektiğini duyurdu. Aksi takdirde 2050 yılına kadar on milyonlarca iklimsel göçmen ortaya çıkabilir.

Kuraklık, mahsul kıtlığı, deniz seviyesinde yükselme ve şiddetli fırtına dalgaları iklimsel iç göçü tetikleyen küresel ısınmaya bağlı en önemli sebepler olarak görülüyor. Raporda, bu iklim göçmenlerinin kendi ülkelerinde halihazırda ekonomik, sosyal ve diğer nedenlerle göç eden milyonlarca insana dahil olabileceği belirtiliyor.

Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva yapılan bu yeni araştırmanın ülkelere ve çeşitli kalkınma kurumlarına çağrı yaptığını söyledi. Dünya Bankası liderliğinde CIESIN Columbia Üniversitesi, CUNY Demografik Araştırma Enstitüsü ve Potsdam Institute of Climate Impact Research’ten araştırmacılarla bir araştırma ekibi oluşturuldu. Ekip, üç bölge için kurguladıkları farklı senaryolarla çok boyutlu modelleme yaparak iklimsel iç göçün ölçeğini belirlemeye çalıştı.

Etkili, sürdürülebilir ve bütüncül çözümler uygulandığında ise yaklaşık 140 milyon olarak bahsedilen en kötü senaryonun yüzde seksen oranında azalabileceği açıklandı. Araştırma ekibinin çalışmaları sonucunca raporda küresel ve yerel olarak önerilen kılavuz eylem planları ise şu şekilde:

  1. İnsanlar ve onların geçim kaynakları üzerindeki iklim baskısını azaltmak, genel iklim göçü ölçeğini küçültmek için küresel sera gazı emisyonlarını kontrol altına almak
  2. Kalkınma planlarını iklim göçünün bütün döngüsüne (göç öncesi, sırası ve sonrasında) uygun olarak yeniden dönüştürmek ve harekete geçirmek
  3. Ülke düzeyinde iklimsel iç göç eğilimlerinin ve yörüngelerinin daha iyi anlaşılması için veri toplama ve analiz mekanizmalarına yatırım yapmak