Araştırmalar Güncel

Markaların Dikkatine: Z Kuşağı Tüketimi Değerlerle Özdeşleştiriyor

Markaların Dikkatine: Z Kuşağı Tüketimi Değerlerle Özdeşleştiriyor

Kar amacı gütmeyen danışmanlık merkezi DoSomething Starategic’in yeni araştırmasına göre, Z kuşağı geleneksel politikaları ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye odaklanıyor. Bu nesil, markaların kendi platformlarını iyi ve iyiye kullanmasını bekliyor. Özellikle de politikacıların ve politik sistemin onları hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorlar.

ABD’de yakın zamanda “Dollars and Change: Young People Tap Brands as Agents of Social Change” başlıklı bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada, Z kuşağının yüzde 76’sından fazlasının markaların arkasında durduğu meseleleri destelemek için ürün satın aldığını veya bunu yapma eğiliminde olduğunu açıkladı. Ayrıca yüzde 67’sinden fazlası da bir marka değerlerine paralel hareket etmediği takdirde ürünlerini satın almayı bıraktığını veya buna bağlı olarak bırakabileceğini belirtiyor.

13-25 yaş aralığındaki gençleri kapsayan Z kuşağı araştırması aslında kuşağın politik duruşunu da gözler önüne seriyor.  Z kuşağı alışılageldik sivil eylem araçlarıyla tavır almaktan oldukça uzakta duruyor. Araştırmaya göre gençlerin sadece yüzde 32’si daha önce bir siyasi eyleme katılmış, protesto yapmış ya da sorunlar üzerine bir temsilciyle temasa geçmiş bulunuyor.

Sonuç olarak Z kuşağı sesini ve gücünü duyurmak için tüketici aktivizminin daha etkili bir araç olduğuna inanıyor.

  • Ankete katılanların yüzde 53’ü markaların temsil ettikleri konuları desteklediğini göstermek için ürün  satın alıyor. Yüzde 40’ı bunu henüz yapmasa bile ilerde yapabileceğini dile getiriyor. Burada bireysel hassasiyetlerin marka politikaları ve aksiyonlarında da karşılık bulması Z kuşağı için önem taşıyor.
  • Katılımcıların yüzde 40’ı bir markanın değerlerine sadık olmadığını gördüğünde ürünlerini boykot etme kararı alıyor. Yüzde 49’u bunu henüz yapmadığını ancak başka koşullarda marka tutarsızlığına karşı boykot edebileceğini belirtiyor. Bu noktada markaların çelişkiye yer vermeyecek istikrarlı eylemleri Z kuşağının dikkat ettiği bir diğer konu olarak karşımıza çıkıyor.
  • Ankete katılan gençlerin dörtte biri ürün satın alırken bunu sadece markanın değerlerine inandıkları ve onları desteklemek istedikleri için yapabileceğini dile getiriyor. Yüzde 67‘si ise bunu en azından bir kez yaptığını söylüyor.
  • Bunlara ek olarak Z kuşağının yüzde 29’u değerlere dayalı markaları aktif olarak araştırıyor ve takip ediyor.

Araştırma bugünün dünyasında markaların genç tüketicileri gelişim sürecine dahil etmesi gerektiğini de vurguluyor. Ankete katılanların yüzde 49’u bir şirketin veya markanın, tüketicilerin bir parçası olabileceği sosyal girişimlerine sahip olmasının önemli olduğunu belirtiyor. Markaların katılımcı yaklaşımlarla iş geliştirerek tüketici taleplerine karşı duyarlı olması artık her zamandakinden daha fazla önem arz ediyor.