Araştırmalar Marka Stratejisi

Marks & Spencer’dan KOBİ’lere Sürdürülebilirlik Önerileri

Marks & Spencer’dan KOBİ’lere Sürdürülebilirlik Önerileri

Yeni bir araştırma KOBİ’lerin sürdürülebilirlik uygulamalarında zorlandığını gösteriyor, M&S Sürdürülebilirlik Yöneticisi Jo Daniels ise KOBİ’ler sürdürülebilirliği başarıya dönüştürebilir diyor.

Perakende devi M&S’a göre sürdürülebilirlikte başarıya bağımsız kampanyalar ile değil,  onu işin merkezine entegre ederek ulaşılabilir.

Yaratıcı ajans 18 Feet and Rising’in yaptığı yeni bir araştırmaya göre küçük ve orta ölçekli şirketlerin %88’i sürdürülebilirliğe önem verse de %70’i bunu işlerinde nasıl uygulayacakları konusunda sorun yaşıyorlar.

İngiltere’de 100 KOBİ CEO’su ile yapılan araştırma, %40’ının sürdürülebilir uygulamaları pahalı bulduğunu ve %42’sinin de hükümetin sürdürülebilir iş modelleri için yeterince teşvik vermediğini düşündüğünü gösteriyor.

Marks & Spencer Sürdürülebilirlik Yöneticisi Jo Daniels, KOBİ’lerin yeterince liderlik yapmadıkları için zorluk çektiklerini söylüyor. “Sürdürülebilirliği yerleştirmek liderlik ister. Şirketlerin bunun ana önceliklerini, müşterilerinin beklentilerini ve sonuçta işleri ve özellikle müşterileri için elde edilecek değeri anlamaları gerekir. Marka bakış açısıyla bunu sayısal olarak ölçmek zordur ve kısa dönem talepleri  uzun dönem hedeflerini geciktirebilir. Bu nedenle pek çok KOBİ zorlanıyor.”

Marks & Spencer’dan KOBİ’lere Sürdürülebilirlik Önerileri

%70’i sürdürülebilirliği hayata geçirmekte zorlansa da, araştırma daha amaç odaklı olma yolunda niyet olduğunu gösteriyor. Konuşulan CEO’ların %80’i önümüzdeki 5 yıl içinde işlerini ilerletmek için daha etik uygulamalara yer vermek istiyor.

Yaklaşık yarısı (%42), net bir kurumsal sosyal sorumluluk mesajının “iyi” yapılan işlere destek olmak isteyen müşterileri çekeceğine inanıyor. Buna ek olarak, %26’sı “iyilik için çalışan” işverenleri tercih edecek yeteneklerin ilgisini çekeceğine ve çalışan bağlılığını arttıracağına inanıyor.

KOBİ’ler bu niyeti nasıl gerçeğe dönüştürebilir? M&S sürdürülebilirlik planı üzerinde çalışmış olan Daniels şöyle öneriyor: “Bağımsız etik kampanyalar yapmayın, bu değerleri marka mimarinize ekleyin ki yaptığınız her işte görünsün. Kendi iç görümüz müşterilerimizin M&S’dan “doğru işleri” yapmasını istediğini söylüyor ve biz de çalışmalarımızı bunu yansıtacak şekilde yapıyoruz.”

Daniels güzel örnekler olarak Ben&Jerry’nin uzun soluklu sosyal fayda taahhütünü ve Heineken’in #OpenYourWorldCampaign çalışmasını gösteriyor. Gelirdeki daralmalara rağmen, değerlerin hala müşteriler için önemli olduğunu düşünüyor.

“Gerçek şu ki, sürdürülebilirlik ile ilgili aktiviteler size para tasarrufu da yaptırabilir. Daha az enerji kullanmak, verimli lojistik ve daha yenilikçi paketleme M&S’ı daha etkin bir şirket yaptı ve bize ciddi miktarlar tasarruf ettirdi.” diyor Daniels.

İngiliz ailelerinin bütçeleri daralmaya devam ettiği sürece tüketiciler satın aldıklarında içinde “değer” olan bir değer arayacaklar. Bu nedenle sosyal amaç,  gerçeklikle ve etkili olarak sunulursa 2018’de de önemli olmaya devam edecek.