Güncel Sosyal Sorumluluk

Online Karbon Kredisi ile Yeni Adım

Online Karbon Kredisi ile Yeni Adım

WWF ve diğer STKlar tarafından iklim değişikliği konusunda çalışması için kurulan Gold Standard, karbon ayakizlerini bir sürdürülebilir kalkınma projesini destekleyerek silmek isteyen kuruluşlara, açtığı online karbon kredisi dükkanı ile yardımcı oluyor. İlk defa olarak bireyler, küçük işletmeler ve kurumlar ayakizlerini online alacakları karbon kredileri ile silebilecekler.

Şu anda sunulan karbon kredileri Kamboçya, Çin, Sudan, Etiyopya, Laos, Panama ve Rwanda’daki farklı projeler için satın alınabiliyor.

Dünya üzerindeki pek çok proje iklim değişikliği tehdidine dikkat çekerken bir yandan da temiz içme suyuna erişim sağlamak, sağlık koşullarını iyileştirmek ve vahşi yaşamı korumak gibi yararlar sağlıyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Avrupa Birliği’ndeki ortalama bir insan yılda 6.4 ton CO2 salınımından sorumlu. ABD’de bu veri 16.5 tona yükseliyor. Gold Standard öncelikli olarak bireylere karbon ayakizlerini azaltacak önlemler almalarını daha sonra kalan ayakizlerini silmek için sertifikalı iklim koruma projelerini desteklemelerini öneriyor.

Online alınabilecek karbon krediler ile bireyler uçuşlarının, yıllık işe gidiş gelişlerinin ve diğer sera gazı oluşturan aktivitelerinin etkilerini yok edebiliyorlar. Bunu yaparken de soyları tehdit altındaki canlıları koruyor, temiz içme suyuna erişimi kolaylaştırıyor ve anne ve çocukların ev içi hava kirliliğine daha az maruz kalmasını sağlıyorlar.

Online desteklenebilecek projelerden biri Darfur’da daha temiz ve verimli ocaklar üreten bir kadın grubu projesi. CO2 salınımını azaltıp ağaçları koruyan bu proje aynı zamanda ailelere para tasarrufu sağlıyor ve ev içi tehlikeli hava kirliliğini azaltıyor. Bu proje ciddi insanı sorunlar yaşanan ve huzursuzluğun egemen olduğu bir bölgede gerçekleşiyor. Ulaşması zor bir bölgede olan bu projeye fon sağlamak ancak online satılan karbon kredileri ile gerçekleşiyor.

80 STK tarafından desteklenen Gold Standard’ın projelerinin her biri en az 3 UN Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini destekliyor. Yerel halk ile iletişim tüm riskleri, kaygıları ve fırsatları anlayabilmek için her proje için bir ön şart.

Online karbon dükkanı yanı sıra Gold Standard, Yenilenebilir Enerji Etiketi oluşturdu. Yenilenebilir elektriğin büyük bir bölümü onlarca yıldır çalışan enerji santrallerinden kazanılıyor. Gold Standard’ın etiketi de şirketlere, hükümetlere ve yenilenebilir elektrik alıcılarına satınalmalarının yeni yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturduğunu ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklediğini belgeliyor.