Güncel Sosyal Sorumluluk

Sanofi Türkiye Sağlıklı Nesiller için Sürdürülebilirliği Faaliyetlerinin Temeli Olarak Konumlandırıyor

Sanofi Türkiye Sağlıklı Nesiller için Sürdürülebilirliği Faaliyetlerinin Temeli Olarak Konumlandırıyor

Sanofi Türkiye, 2015-2016 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Rapor, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde sosyal, etik, ekonomik ve çevresel alanlarda kurumun sorumlu iş yapış anlayışını şeffaf bir şekilde yansıtıyor. Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, “Sanofi olarak faaliyetlerimizi kurumsal vatandaşlık anlayışıyla yürütüyoruz. İş stratejilerimizin temelinde sürdürülebilirlik yer alıyor. Bu sayede hem işimizi geliştiriyor hem de daha fazla değer yaratma fırsatı yakalıyoruz. 2016 yılında yeni bir ivme ile güçlendirdiğimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi aynı heyecanla önümüzdeki yıllara da taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İnsanların sağlık yolculuğunda yol arkadaşı olan ve yaşamlara güç katan Sanofi, Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir hizmet veren öncü sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. Türkiye sağlık sektöründe diyabet, onkoloji, aşı ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere 16 ana tedavi alanında, 1700’ü aşkın çalışanı ve ülkenin en büyük ilaç üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor, sağlık çözümleri sunuyor. Dünyada 100’ü aşkın ülkede 100.000’den fazla çalışanı, geniş ürün portföyü ve geliştirdiği sağlık çözümleriyle daha sağlıklı nesiller için çalışıyor.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yürüten Sanofi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de toplumda farkındalığı artırmayı ve insanların sağlık yolculuğunda yanlarında yer almayı taahhüt ediyor. Bu çerçevede Sanofi, 2015-2016 dönemindeki sosyal, çevresel, ekonomik ve etik performanslarını değerlendirdiği ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) G4 raporlama ilkelerine uygun biçimde, temel başvuru seçeneğinde hazırlanan raporun baskısı uluslararası orman yönetim sertifikası olan ‘FSC Belgesi’ ile gerçekleştirildi. Bu özelliği ile de rapor çevre dostu olma özelliği taşıyor.

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya

İyi bir kurumsal vatandaşız

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, şirket olarak insanların yaşamlarına güç katmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Sadece ilaç üreten bir şirket olmanın çok ötesinde bir anlayışla, iyi bir kurumsal vatandaş olarak varlık gösterdiklerine dikkat çeken Kaya, “Sanofi olarak insanların sağlık yolculuklarında yanlarında yer alarak yaşamlarını daha kolay, keyifli ve güçlü kılmak için adanmışlıkla çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimizle dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biriyiz ve bunun getirdiği sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Sadece ilaç üreten bir şirket olmanın çok ötesinde bir anlayışla, iyi bir kurumsal vatandaş olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz ekonomik, etik, çevresel, sosyal uygulamalar ve bu çabalar sonucunda Türkiye’de ulaştığımız performansımızı da bu yıl üçüncüsünü yaptığımız Sürdürülebilirlik Raporu’nda sunuyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik Ana Stratejilerimizden Biri

Sanofi’nin Sürdürülebilirlik alanındaki küresel önceliklerinin ‘Etik ve Şeffaflık, Sağlık Hizmetlerine Erişim, Toplumsal Katılım ve Sağlıklı Gezegen’ başlıkları altında değerlendirildiğini belirten Kaya şunları söyledi: “Paydaşlarımızın beklentilerini dinleyerek ve anlayarak yaşama katkı sağlamaya ve insanların sağlık yolculuğunda yanlarında yer almaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan küresel taahhüdümüz, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı daha da ileri seviyeye taşıyabilmemiz için bizi teşvik etmektedir. Yürüttüğümüz tüm projelerin odağına bu anlayışı yerleştiriyor ve bu anlayışla hareket ediyoruz.”

30 Kişiden Oluşan Sürdürülebilirlik Konseyi

Sanofi Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmaları, ülke başkanının liderliğinde ve kurumsal iletişim departmanının koordinasyonunda, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülüyor. Sürdürülebilirlik Komitesinin üyeleri Ülke Konseyi üyelerinden oluşuyor. Aynı zamanda Sanofi Türkiye bünyesindeki her birimin temsilcilerinden oluşan ve doğrudan Sürdürülebilirlik Komitesi’ne raporlayan Sürdürülebilirlik Konseyi ise 2011 yılında kuruldu. Yaklaşık 35 kişiden oluşan bu ekibin öncelikli görevi şirket içinde bu kültürün tüm kuruma yayılmasını ve sürdürülebilirlik süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Konsey ayrıca sürdürülebilirlik programlarında gönüllülük esasıyla sorumluluk alıyor, Sanofi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu hazırlık çalışmalarını yürütüyor ve veri toplama çalışmalarının daha verimli ve hızlı olmasını sağlıyor.

Sadece İlaç Üretmiyor, Toplumda Farkındalık da Yaratıyor

Sanofi tüm dünyada mümkün olan en fazla sayıda insanın sağlık ihtiyaçlarını karşılama vizyonuyla hareket ediyor. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri kaliteli sağlık hizmetine erişim sağlayamıyor. Sanofi kendi uzmanlık alanındaki konularda sağlık hizmetlerine erişimi daha iyi hale getirmeyi amaçlıyor ve yeterli hizmet alamayan hastaların sağlık hizmetlerine erişimine destek veriyor.

Sanofi Türkiye, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini desteklemek için farklı paydaş gruplarıyla işbirliği yaparak faaliyetlerini yürütüyor. Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteklediği, çok sayıda insanın hayatına dokunan projelerinden biri Okulda Diyabet Programı. Türkiye’de bir ilk olan ve 2010’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Kontrol Programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından yürütülen Okulda Diyabet Programı’na Sanofi koşulsuz desteğini sürdürüyor.

Sanofi, Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın projesiyle üniversite öğrencileriyle birlikte diyabet alanında yenilikçi çözümler bulmaya çalışıyor. Diyabetli hastaların hayat kalitesini yükseltecek buluşların ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasının hedeflendiği projeyle, bugüne kadar 176.000 üniversite öğrencisine ulaşıldı.

2015 yılında Sağlık Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen ve Halk Sağlığı Kurumu işbirliğiyle yürütülen Diyabetle Mücadeleye Destek Programı iki yıl içinde 50 binden fazla Tip 2 diyabetli ve sağlıklı bireyde bilinçlendirme hedefine ulaştı.

Sanofi’nin Türk Epilepsi ile Savaş Derneği işbirliğiyle en yaygın nörolojik bozuklulardan biri olan epilepsiye dikkat çekmek için yürüttüğü “Epilepsiye Objektif Ol” fotoğraf yarışması ise üç yıldır devam ediyor. Yarışmaya 600’den fazla kişi başvurmuş, internet sitesi ise 10 binden fazla ziyaret aldı.

Toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaların en iyi örneklerinden bir diğeri de Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile 2010 yılından bu yana yürütülen “Geleceğin Kadın Liderleri” projesi… Bu proje sayesinde genç kadınların iş arama süreçleri kolaylaştırılıyor, iletişim ağları genişletiliyor ve iş gücüne katılımlarına katkı sağlanıyor.

Sanofi, Su ve Enerji Kullanımını Önemli Ölçüde Azalttı

Sanofi Türkiye Sürdürülebilirlik stratejileri ve politikaları doğrultusunda planlar geliştiriyor. Sanofi’nin hedefleri arasında çalışmaların devamlılığının sağlanması, politikaların tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve doğru yansıtılması bulunmakta. Bu bağlamda tedarikçiler dahi etki alanındaki herkesin bilinçlenmesi ve gelişimi destekleniyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarında Sanofi Türkiye’nin Çevre Yönetim Sistemi önemli bir yere sahip. Rapora göre Lüleburgaz tesislerinde 2015 ve 2016 yıllarında enerji verimliliğini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldü. Modern depolama sistemlerinin uygulandığı tesiste toplam 110.000 metrekare çim ekili yeşil alan ve binin üzerinde ağacın yer aldığı 20.000 metrekarelik bir başka alan bulunuyor. Yüksek verimli toz tutucu filtrelerin kullanıldığı tesiste, enerji verimliliği programıyla tüketilen enerji miktarı düzenli olarak takip ediliyor ve tasarruf imkânları değerlendiriliyor. Lüleburgaz tesislerinde toplam enerji tüketimi birim ambalaj başına 2016 yılında 191 Wh olarak gerçekleşti, böylece son beş yılda yüzde 27 azaldı. 2014’te 0,68 lt olan ambalaj başına su tüketimi ise yine 2016’da 0,63’e düşürüldü.