Güncel

Sizin Kentinizin Kentsel Orman Oranı Ne Kadar?

i-Tree Canopy

Ecological Modelling’deki bir çalışmaya göre mega kentlere %20 daha fazla ağaç dikmek kentsel ormanların hava kirliliğini azaltma, karbon yok etme ve enerji azaltma gibi faydalarını ikiye katlıyor. Napoli Parthenope Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, şehir plancılarının, şehirde yaşayanların ve diğer paydaşların doğal kaynaklar için şehirlerin kendisine bakmalarının ve daha çok ağaç dikerek kentsel alanlardaki doğayı korumalarının gerekliliğini vurguluyor. Bu çalışma uluslarararası bir bilim komitesi tarafından Atlas ödülüne layık görüldü.

Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u, nüfusu en az 10 milyon olan mega kentlerde yaşıyor. Bu nüfus yiyecek ve dinlenme ihtiyaçları için kentlerin dışındaki doğal alanlara güveniyor olsa da kentin içindeki doğal alanlar olan kentsel ormanların çok büyük yararları var. Bir evin bahçesindeki tek ağaç, bir yol kenarındaki sıra ağaçlar ya da bir parktaki ormanlık alanın hepsi birleşerek kentsel ormanın boyutunu arttırıyor.

Mega kentlerdeki en ünlü kentsel ormanlar olan New York City’deki Central Park, Londra’daki St. James Park ve Mexico City’deki Bosque de Chapultepec bu çalışma için incelenen kentsel ormanlardan. Ortalama olarak dünyadaki tüm mega kentlerin %20’si kentsel ormanlardan oluşuyor. Ancak bu yeni çalışmaya göre kentsel alanların %20’sinin daha ormanlara dönüştürülmesi yaşayanların hayatında çok olumlu değişiklikler yaratacak.

Sizin Kentinizin Kentsel Orman Oranı Ne Kadar?

Çalışmayı yöneten New York Eyalet Üniversitesi, Çevresel Kaynaklar Mühendisliği bölümünden Prof. Theodore Endreny, Ph.D., PH, PE şehirlerdeki ağaçların yaşayanlar ve ziyaretçiler üzerindeki direk faydalarından söz ediyor. “Etraflarındaki hava doğrudan temizleniyor, ağaçların serinletme özelliğinden yararlanıyorlar hatta gıda ve diğer ürünler elde edebiliyorlar. Kentsel ormanları arttırma potansiyelimiz var ve bu kentleri daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yapar.”

i-Tree Canopy adlı uygulama ile kentlerdeki ağaçların şu anda kapladığı alan ve daha fazla yeşil alan için potansiyel artış olanakları görülebiliyor. Bu çalışmada i-Tree Canopy kullanılarak beş kıtadaki 10 mega kentte ağaçlık alan ölçüldü ve bu alanların yararlarına bakıldı. Havayı temizleme, enerji tasarrufu ve gıda üretimi gibi faydaların şu anki değerinin yıllık 500 milyon USD olduğu tahmin ediliyor.

Sizin Kentinizin Kentsel Orman Oranı Ne Kadar?

Yaratılan bir model ile her mega kentin şu anda ağaçlık alanlardan elde ettiği hava kirliliği azaltma, sel suları önleme, karbon emisyonu azaltma gibi yararları ile, ağaçlık alanlar artarsa bu yararların nasıl artacağı hesaplandı. Model her mega kent için ağaçların kapladığı alan, kentsel nüfus, hava kirliliği, iklim, enerji kullanımı ve satınalma gücünü dikkate aldı. Ekip, incelenen her mega kentin yeşile ayırdığı alanı %20 arttırma potansiyeli olduğunu gördü.

Ancak kentsel nüfusun daha fazla ağaçtan elde edeceği faydaya ulaşabilmesi için şehir plancıların ve yerel yetkililerin kentlerdeki doğal kaynaklara bakış açılarını değiştirmeleri gerekli: kentler metropolitan alanın dışındaki doğal alanlara ne kadar az muhtaç olur ve kentlerin içindeki doğal alanı ne kadar korurlarsa o kadar sağlıklı ve sürdürülebilir olurlar.

Yaşadığımız yerdeki kentsel ormanı arttırmak için hepimiz aksiyon alabiliriz, sadece şehir plancıları değil. Siz de kendi kentinizdeki yeşil alan oranını görmek için itreetools.org sayfasını ziyaret edebilir ve kentinizde nereye daha fazla ağaç dikilebileceğini ve bunun yararlarını inceleyebilirsiniz.

Kaynak: Science Daily