Güncel İnovasyon

Temizlik Ürünleri için Sürdürülebilir Gelecek

ABD’nin Paris İklim Anlaşmasından çıkacağının açıklandığı haftadan beri bu gelişmenin diğer ülkelerde ve tüm dünyadaki sürdürülebilir gelecek anlayışına olacak etkisi hakında bir çok tartışma gerçekleşti. Bu tartışmalardan çıkarılan en büyük sonuç ise şehirler, devletler ve özellikle şirketler iklim değişikliğine karşı savaşta kararlı.

Çeşitli sektörlerdeki firmalar, sera gazlarını düşürmeyi hedefleyen uygulama ve politikaları önceliklendirerek bunlara odaklanıyorlar. Bu çalışmalar sadece gezegenimize fayda sağlamakla kalmıyor, tüketiciler ve yatırımcılar firmaların sürdürülebilirliğe önem vermesi konusunda talepkar oluyorlar. Temizlik ürünleri sektöründe ise bu gelişimi ilk elden görüyoruz.

Temizlik ürünleri endüstrisi nerede duruyor

Gerçek bir ilerleme yapmanın ilk adımı endüstrinin nerede durduğu hakkında net bilgi sahibi olmaktır. The American Cleaning Institute (ACI) yakın geçmişte temizlik ürünleri endüstrisinin 2017 Sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Her iki yılda bir yayınlanan bu raporda endüstrinin sürdürülebilirlik konusundaki gelişimi vurgulanıyor.

2011’de yayınlanan rapordan beri bazı alanlarda gelişmeler belirtiliyor. Örneğin, 2011’den beri temizlik ürünleri üreten firmaların sera gazı üretimlerinin yüzde 23 oranında azaldığı ve değer zincirindeki yenilenebilir enerji kulanımının yüzde 46 oranında arttığı söyleniyor.

Aynı zamanda 2017 raporunda hala ilerleme için yer olduğu görünüyor. 2011 ile 2015 arasında sera gazı yoğunluğunda küçük bir artış, 2011’den beri enerji verimliliğinde ilerleme eksikliği ve son iki yılda su seviyesinde yükselme görünüyor.

Belirli alanlarda gelişmediğimizi görmek zor olsa da, daha fazla şirketin sürdürülebilirlik verilerini takip edip paylaştığını görmek cesaret verici. Veri takip programımıza başladığımızdan beri sürdürülebilirlik çabalarını ACI’a rapor etmek isteyen şirket sayımızda yüzde 85 artış gerçekleşti, 2009’daki 20 katılımcı şirketten, 2016’da 37 şirkete çıkan artış bir çok temizlik ürünü şirketinden sürdürülebilirlik konusunda gelecek vaat eden bir işaret.

Her şirketin bireysel olarak gelişme yaptığını bilsek de, endüstri için yeni hedefimiz birlik olarak çabalarımızı belirli alanlara yoğunlaştırmak.  2015’te ACI en kritik alanları belirleme amacı ile iç ve dış paydaşların katılımı ile ilk önem değerlendirmesini gerçekleştirdi. Analize göre en önemli 5 konu; materyal kullanımı (satın alma ve güvenlik), beyan ve şeffaflık, ekolojik etkiler ve iş yeri sağlığı ve güvenliği.

Analizin ve veri takibinin sonuçları ACI’nin gelecek çalışmalarına temel oluşturacak.

Fark yaratacak gelişimlere katılmak için fırsatlar

Artık tüketici ve paydaşlar şirketlerden eskisinden de daha fazla sürdürülebilirlik konunsunda taahhüt istiyorlar. Temizlik ürünü firmalarından işbirlikçi davranışlarda bulunmalarını istiyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuklarına yeni başlayan şirketlerin bu istekleri korkutucu bulabiliceğini anlıyoruz, biz sürdürülebilirlik planınızı aşağıda açıklandığı gibi oluşturmanızı öneririz:

1 Doğrudan etkilerinizi belirleyin: Olumsuz etkileriniz ve risklerinizi belirleyin, bunları azaltırkenki süreci dikkatlice takip edin, sonuçlarda açık olun. Eğer sürdürülebilirlik hedefleriniz yoksa, hedeflerinizi belirleyin ve ulaşmak için çalışın.

2 Duvarlarınız dışında neler olduğunu inceleyin: Tedarik zincirinizi devamlı olarak inceleyin ve direk kontrol alanınız dışındaki riskli alanları belirleyin.

3 Geniş çaplı konuşmalara katılın ve işbirlikleri yaratın: Belirli bir konuda büyük hedefler belirleyip, endüstriniz içinde ya da ilgili endüstiler ile iş birliği yapmayı gözden geçirin.

Bu evrelerden geçerek şirketler sürdürülebilir gelecekte önemli bir rol oynayabilir. Gördüğünüz gibi sürdürülebilir gelecek için önümüzdeki engelleri sadece birlik olursak geçebiliriz.