Araştırmalar Güncel

Ülkelerin Sürdürülebilirlik Sıralamasında Türkiye 56. Oldu

RobecoSAM tarafından yılın ilk yarısı için yapılan ülkelerin sürdürülebilirlik sıralamasında (Country Sustainable Ranking) Türkiye, Haziran 2018 verilerine göre 65 ülke arasından 56. sırada yer aldı. Ülkelerin temel olarak çevresel, sosyal ve yönetimsel profillerinin incelendiği bu araştırmada 22 gelişmiş ve 43 gelişmekte olan ülkenin puanlarına göre sıralama yapıldı.

Puanlama sonucuna göre sürdürülebilirlik sıralamasında başı çeken ülke Danimarka olurken, İsveç ve İsviçre onu takip etti. Son üç sırada ise Pakistan, Nijerya ve Venezuela bulunuyor.  Ekim 2017 ve Nisan 2018 verileri kıyaslandığında Türkiye, puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Türkiye‘nin yaşadığı bu puan kaybında politik iklimin en önemli faktörlerden biri olduğu öne sürülüyor.

Çok odaklı değerlendirme kriterleri

Çevresel statü ve riskler, enerji kullanımı gibi fiziksel unsurların yanında sosyal adalet ve eşitlik, insan kaynağı gelişimi gibi konularda puanlamada önem taşıyor. Yönetimde gerekli kuruluşların varlığı ve yeterliliği; şeffaf, güvenli ve istikrarlı yapı ise dikkat edilen yönetimsel faktörlerden bazılarını oluşturuyor. Tüm bu kriterler göz önüne alınarak, ülkeler için sürdürülebilir strateji oluşturma, destekleme, uygulama ve devam ettirme imkanı ölçülüyor.

Çevresel kaygılarla birlikte, su kıtlığı, geniş çaplı zorunlu göç, ulusal yönetişimin başarısızlığı ve devletler arası çatışmalar gibi çeşitli toplumsal ve jeopolitik riskler de önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Ayrıca bunların hepsi sürdürülebilir gelişim ve yatırım açısında tehdit olarak görülüyor. Tüm bu riskler, farklı derecelerde ve farklı ekonomik etkilere rağmen, dünya çapındaki ülkeleri sürdürülebilirlik ve risk değerlendirmesi kapsamında etkiliyor.

Otoriter eğilimlerin yayılması ve uzun süredir demokratik köşe taşlarının devrilmeye devam etmesi, dünya çapında bir dizi bölgede giderek artan endişe verici eğilimler olarak kabul ediliyor. Bu eğilimler, birçok ülkenin sürdürülebilirlik performansının düşmesine de yol açtı. Siyasi haklar, kişisel özgürlük ve hesap verilebilirlik kriterlerinde Türkiye, 2016’dan 2018 gözle görülür düşüş yaşayan üç ülkeden biri oldu. Diğerleri ise Suudi Arabistan ve Venezuela.

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.robecosam.com/images/update-june-2018-robeco-sam-country-sustainability-ranking.pdf